Start
Wat is mediation?
Wanneer mediation?
Werkwijze en kosten
Contactinformatie
Referentie en links

Wanneer mediation?

Mediation is op vele terreinen te gebruiken. U kunt denken aan o.a.:

Arbeidsconflicten

Conflicten op het werk hebben heel wat gevolgen voor alle betrokkenen. Je kunt er letterlijk ziek van worden. Vaak is het dan een goed idee een neutrale derde te vragen te bemiddelen bij het conflict. Een onpartijdig en deskundig mediator kan u helpen de impasse te doorbreken.

Mediation geeft gelegenheid aan partijen om hun emoties, wensen en belangen in te brengen. De mediator helpt partijen vervolgens samen te werken bij het zoeken naar oplossingen in een besloten en veilige omgeving.

Re´ntegratie

Een van de veel voorkomende gevallen waarbij mediation een oplossing biedt, is de re´ntegratie. Voor werknemers die na een (langdurige) ziekte terugkeren in het arbeidsproces, volgt het proces van re´ntegratie, al dan niet op de eigen werkplek. Dat verloopt in de praktijk echter vaak niet altijd even vlekkeloos. Een mediator kan daarin ondersteunen.

Zakelijke conflicten

Onder de noemer zakelijk conflict valt bijvoorbeeld de samenwerking tussen vennoten of bedrijven, bedrijfsovername of een geschil tussen leverancier en afnemer. Dit soort conflicten trekt een grote wissel op u en uw bedrijfsvoering en de dreiging van verdere escalatie en juridisering is op zijn zachtst gezegd onprettig. Vaak is het dan een goed idee een neutrale derde te vragen te bemiddelen bij het conflict. Een onpartijdig en deskundig mediator kan u helpen de impasse te doorbreken.

Relatieproblemen

Een verbroken relatie heeft een grote impact. Behalve de emotionele situatie waar u zich in bevindt, moet er praktisch van alles besproken en geregeld worden.

KLAVER4MEDIATION kan u ondersteunen bij -dreigende- echtscheiding. Ruimte voor emoties en aandacht voor de praktische kant. Bij minderjarige kinderen is een uitgebreid en gedegen ouderschapsplan onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Ook samenwoners die uit elkaar gaan hebben baat bij goede begeleiding, een ouderschapsplan maken is ook voor hen (met minderjarige kinderen) wettelijk verplicht.

Andere kwesties die in familiesfeer spelen, zoals erfeniskwesties of verstoorde familieverhoudingen, kunnen ook heel goed via mediation begeleid worden.

Problemen met de buren

Twee buren hebben een conflict over geluidsoverlast. Het volume van de muziek en de televisie zorgt voor een oplopende ruzie. De verstandhouding tussen de buren raakt daardoor verstoord. Ook de kinderen gaan zich ermee bemoeien, waardoor er over en weer pesterijen plaatsvinden. Dit conflict kan leiden tot een noodgedwongen verhuizing.

Uiteindelijk stapt ėėn van de buren naar een advocaat om via een procedure een verbod van geluidsoverlast op bepaalde tijden af te dwingen. Het is echter duidelijk dat met een dergelijk verbod de problemen tussen de buren niet uit de wereld geholpen zijn. De advocaat attendeert op het bestaan van mediation. Na enkele bijeenkomsten bereiken beide partijen bij de mediator een aanvaardbare oplossing.

Het probleem van de muziek wordt praktisch aangepakt: Ze spreken af dat na tien uur 's avonds de muziek zacht staat. Bij de toch al geplande nieuwe inrichting van de kamer zal worden gekeken of er maatregelen genomen kunnen worden om verdere overlast tegen te gaan. De kinderen worden door de ouders aangesproken om een einde te maken aan de onderlinge pesterijen.

Door dit alles verbetert de verstandhouding tussen de partijen aanzienlijk. Ze spreken ook af hoe ze in de toekomst met eventuele nieuwe conflicten zullen omgaan.

De mediation heeft in dit geval geleid tot een normalisering van de verhoudingen tussen de buren en beide partijen kunnen in hun huis blijven wonen. Het vertrouwen over en weer is hersteld, waardoor de buren bij eventuele toekomstige conflicten zelf tot een oplossing kunnen komen.

 

Conflicten binnen het onderwijs

In het onderwijs komen tal van conflicten voor. Samenwerkingsproblemen binnen een sectie, een voortslepende ruzie tussen twee leerkrachten of een verschil van mening tussen leerkracht en ouder. Maar ook een verschil van inzicht tussen bijvoorbeeld de directie en het bestuur of tussen de directie en het team van leerkrachten in het basisonderwijs. Vaak kan dit intern opgelost worden, maar soms is de kwestie al zo ver geŰscaleerd dat u er samen niet meer uitkomt. U kunt er dan voor kiezen om mediation in te zetten.

Conflicten binnen verenigingen

Net als overal elders kunnen zich ook binnen verenigingen conflicten en ruzies voordoen. En dan niet alleen met en tussen de vrijwillige bestuurders, maar in alle combinaties tussen en met leden, bestuurders en bedrijven/organisaties waar verenigingen zaken mee doen. Maar al te vaak leidt dat tot het langdurig, soms permanent afhaken van betrokkenen. De schade die daarmee wordt berokkend aan verenigingen is groot, terwijl je eigenlijk elk lid en elke vrijwillige bestuurder niet verloren wilt laten gaan.


Start | Wat is mediation? | Wanneer mediation? | Werkwijze en kosten | Contactinformatie | Referentie en links

 
ę KLAVER4MEDIATION; Webdesign: Kimberly Software Laatst bijgewerkt: 17 February 2010.                                                             DISCLAIMER