Start
Wat is mediation?
Wanneer mediation?
Werkwijze en kosten
Contactinformatie
Referentie en links

 

Wat is mediation?

Meningsverschillen bestaan overal waar mensen samen zijn, samenwerken en samenleven. Tussen collega’s, tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen echtgenoten, buren e.d..
Wanneer de standpunten verharden en meningsverschillen conflicten worden, kunnen ze een negatieve invloed uitoefenen op het functioneren van individuen en groepen. De kunst is dan om dergelijke conflicten vruchtbaar op te lossen. Dus door niet de één gelijk en de ander ongelijk te geven, maar door samen te werken aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Dat is in een notendop wat mediation inhoudt.

Hoe gaat mediation in z’n werk?
Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn de pijlers onder een succesvolle mediation procedure. Vrijwilligheid is een absolute voorwaarde, want de betrokkenen moeten zelf gemotiveerd zijn om tot een oplossing te komen en daar actief aan mee willen werken. Geheimhouding is nodig om veiligheid te geven. Deze principes liggen vast in het algemeen gebruikte Mediation Reglement van het NMI.
Aan het begin van de mediation sluiten partijen en de mediator een mediationovereenkomst waarin zij geheimhouding beloven en onderschrijven dat ze zullen trachten het geschil door mediation op te lossen. Deze schriftelijke overeenkomst vormt de grondslag voor het informele, flexibele mediationproces dat daarna kan beginnen. De mediation kan alleen slagen als de partijen zich actief opstellen. De mediator stimuleert hen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De partijen bepalen gaandeweg hoe hun gezamenlijk gedragen oplossing eruitziet. Die wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.
 

Waarom zou u kunnen kiezen voor mediation?

Mediation is:

 • gericht op de oplossing, niet op het conflict;

 • eigen keuzes, geen beslissing van een derde;

 • meer win/win mogelijkheden mogelijk dan vooraf gedacht;

 • de mediator is onpartijdig en deskundig en helpt partijen soepel door het conflict heen;

 • een stuk voordeliger dan strijden voor de rechter of het niet (tijdig) oplossen van het geschil.

 

De mediator:

 • helpt u bij het contact met de andere partij in het conflict;

 • treedt op als neutraal en ter zake kundig gespreksleider;

 • zorgt voor de vertrouwelijkheid, wederzijds respect en veilige omgeving;

 • ondersteunt bij het neerzetten van de voorwaarden om aan een oplossing te werken;

 • zorgt voor een goed verloop van het gehele proces in mediation;

 • verzorgt de begeleiding en voortgang van het onderhandelingsproces;

 • zorgt voor het vastleggen van het bereikte akkoord.


Start | Wat is mediation? | Wanneer mediation? | Werkwijze en kosten | Contactinformatie | Referentie en links

 
© KLAVER4MEDIATION; Webdesign: Kimberly Software Laatst bijgewerkt: 17 February 2010.                                                             DISCLAIMER