Start
Wat is mediation?
Wanneer mediation?
Werkwijze en kosten
Contactinformatie
Referentie en links

Werkwijze en kosten

Eerste contact
Allereerst is van belang dat bij alle partijen de inzet bestaat om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een mediator is neutraal en onpartijdig. Het is daarom voor een goede start handig, als u zelf al de andere partij benaderd hebt en weet of deze ook voor mediation voelt, voordat u contact opneemt.

Intake
In het eerste gesprek krijgt u een op uw situatie toegespitste uitleg van het mediationproces en tekent u de mediationovereenkomst. Voorafgaand aan of tijdens het intake gesprek kunt u onderling afspreken hoe u de kosten wilt verdelen.

Werkwijze

Een mediation bestaat meestal uit meerdere gesprekken van ca. 1,5 uur op een locatie naar keuze van de deelnemers.

Van ieder gesprek kan een verslag worden gemaakt, waarin het besprokene beschreven wordt. Aan het eind van de mediation wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarin worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Als alle partijen zich daarin kunnen vinden wordt deze vaststellingsovereenkomst getekend; de gemaakte afspraken zijn bindend.


Derden

Partijen kunnen zich tijdens de mediation laten bijstaan door eigen deskundigen: een financieel deskundige, een advocaat. De kosten daarvan zijn voor rekening van de partij die deze hulppersonen inschakelt. Of deze personen ook bij de gesprekken aanwezig moeten/mogen zijn, kan per keer worden afgesproken. Er moet daarbij evenwicht blijven in de positie van beide partijen.

 

Kosten
De partijen spreken af wie welk deel van de kosten draagt. Alle afspraken hierover worden van te voren vastgelegd. In arbeidszaken is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat de werkgever de kosten op zich neemt.

 

Er worden door KLAVER4MEDIATION duidelijke tarieven gehanteerd, die op aanvraag toegestuurd kunnen worden. De kosten van een mediationprocedure bestaan vooral uit het honorarium voor het aantal uren dat de mediator eraan besteedt. Soms is het nodig de hulp van een deskundige, bijvoorbeeld een onafhankelijke accountant, in te huren. Dat brengt ook kosten met zich mee. Uiteraard wordt dat vooraf met u besproken. Daarnaast komen dan nog eventuele reis- en verblijfskosten.

 

Mediation is goedkoper dan procederen, u betaalt samen één mediator in plaats van twee advocaten. Hierdoor beperkt u de kosten. Ook werkt mediation (veel) sneller dan een gerechtelijke procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 


Start | Wat is mediation? | Wanneer mediation? | Werkwijze en kosten | Contactinformatie | Referentie en links

 
© KLAVER4MEDIATION; Webdesign: Kimberly Software Laatst bijgewerkt: 17 February 2010.                                                             DISCLAIMER